Δίκτυο Οδοντιατρικών Κέντρων/Οδοντιατρείων

Η DIAL CARE έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται δίκτυο Οδοντιατρικών κέντρων και Οδοντιατρείων στην Αττική , την Θεσσαλονίκη και στις πρωτεύουσες των μεγαλυτέρων νομών της Ελλάδας.

Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου είναι οργανωμένα Οδοντιατρικά κέντρα που παρέχουν στον χώρο τους το σύνολο των Οδοντιατρικών θεραπειών και πράξεων από εξειδικευμένους Οδοντίατρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους,  εμφυτευματολόγους και ορθοδοντικούς) με σύγχρονο εξοπλισμό και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών.

Η τιμολόγηση των οδοντιατρικών υπηρεσιών είναι συγκεκριμένη και προσυμφωνημένη σε όλο το δίκτυο των Οδοντιατρικών κέντρων και οδοντιατρείων, επομένως και η συμμετοχή των πελατών της DIAL CARE είναι συγκεκριμένη και γνωστή εκ των προτέρων για κάθε οδοντιατρική πράξη.

Το δίκτυο Οδοντιατρικών κέντρων και Οδοντιατρείων είναι γεωγραφικά κατανεμημένο σε 16 περιοχές στην Αττική , σε 3 περιοχές στην Θεσσαλονίκη και σε 15 πρωτεύουσες μεγάλων νομών στην Ελλάδα.
Η περαιτέρω ανάπτυξη του Πανελλαδικού δικτύου Οδοντιατρικών κέντρων και Οδοντιατρείων πραγματοποιείται με γνώμονα την ανάπτυξη των χαρτοφυλακίων (πλήθος ασφαλισμένων ατόμων) των συνεργαζομένων με την DIAL CARE ασφαλιστικών και μη εταιρειών.