Δίκτυο Λογοθεραπευτικών Κέντρων

Για την διάγνωση, υποστήριξη και αποκατάσταση παιδιών εφήβων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη, στην επικοινωνία ή στη γενικότερη προσαρμογή τους στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, η DIAL CARE έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζομένων Λογοθεραπευτικών Κέντρων το οποίο αρχικά δραστηριοποιείται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας που υπάρχει αντίστοιχη δραστηριότητα.