Δίκτυο Κοσμητικής Ιατρικής

Η DIAL CARE με στόχο την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων που εξυπηρετεί , προχώρησε στην δημιουργία δικτύου παροχής υπηρεσιών κοσμητικής ιατρικής.
Τα κέντρα κοσμητικής ιατρικής που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι είτε εξειδικευμένα δερματολογικά κέντρα είτε κέντρα αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής στα οποία δραστηριοποιούνται έμπειροι πλαστικοί χειρουργοί και δερματολόγοι.
Στα κέντρα κοσμητικής ιατρικής της DIAL CARE καλύπτεται το σύνολο των πράξεων (peeling, botox, αφαίρεση σπίλων, κ.α) καθώς και επεμβάσεων (Ρινοπλαστική, Βλεφαροπλαστική, Κοιλιοπλαστική, Λιποαναρρόφηση κ.α).
Η τιμολόγηση των πράξεων / επεμβάσεων κοσμητικής ιατρικής είναι ενιαία σε όλα τα κέντρα του δικτύου επομένως και η συμμετοχή των πελατών της DIAL CARE είναι συγκεκριμένη και γνωστή εκ των προτέρων για κάθε υπηρεσία κοσμητικής ιατρικής.