Δίκτυο Κέντρων Φυσικοθεραπείας

Η DIAL CARE έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται δίκτυο Φυσιοθεραπευτικών κέντρων στην Αττική , την Θεσσαλονίκη και στις πρωτεύουσες των μεγαλυτέρων νομών της Ελλάδας.
Τα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου είναι επιλεγμένα και γεωγραφικά κατανεμημένα ώστε αφενός να καλύπτουν το σύνολο των φυσιοθεραπευτικών πράξεων που πραγματοποιούνται και αφετέρου να διευκολύνουν την πρόσβαση των πελατών της DIAL CARE αυτά.
Τα κριτήρια της επιλογής των συνεργαζομένων κέντρων είναι η εξειδίκευση και η εμπειρία των φυσικοθεραπευτών που τα λειτουργούν καθώς και ο σύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτουν.
Η τιμολόγηση των φυσιοθεραπευτικών πράξεων (συνεδρίες) είναι ενιαία σε όλα τα φυσιοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου, ανεξάρτητα της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθείται και του χρόνου που αφιερώνεται σε κάθε συνεδρία για την αποθεραπεία των ασθενών.
Στην Αττική συνεργάζονται 15 Φυσιοθεραπευτικά κέντρα , στην Θεσσαλονίκη 3 Φυσιοθεραπευτικά κέντρα και 15 στις πρωτεύουσες μεγάλων νομών στην Ελλάδα.
Η περαιτέρω ανάπτυξη του Πανελλαδικού δικτύου Φυσιοθεραπευτικών κέντρων πραγματοποιείται με γνώμονα την ανάπτυξη των χαρτοφυλακίων (πλήθος ασφαλισμένων ατόμων) των συνεργαζομένων με την DIAL CARE ασφαλιστικών και μη εταιριών.