Δίκτυο Ιδιωτικών Ιατρείων

Το πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων της DIAL CARE έχει δημιουργηθεί με αυστηρά κριτήρια επιλογής που έχουν σχέση με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (βιογραφικό ιατρού και εμπειρία), τον χώρο που παρέχονται οι υπηρεσίες ( εμφάνιση ιατρείου, χώρος αναμονής, χώρος ιατρικής εξέτασης), τον ιατρικό εξοπλισμό του ιατρείου ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα, καθώς και την λειτουργία γραμματειακής υποστήριξης( φυσική παρουσία ή τηλεγραμματεία). 

Σε όλα τα ιδιωτικά ιατρεία του δικτύου παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΕΟΠΥΥ) διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων.

Η δομή του Δικτύου ιδιωτικών ιατρείων της DIAL CARE έχει δημιουργηθεί και καλύπτει το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων σε Αττική και  Θεσσαλονίκη.

Στις πρωτεύουσες όλων των υπολοίπων νομών της Ελλάδας διαθέτει κατ' ελάχιστον, τις βασικές ειδικότητες του παθολόγου, καρδιολόγου, παιδιάτρου, ορθοπεδικού, γυναικολόγου, οφθαλμιάτρου και ωτορινολαρυγγολόγου.

Στην Αττική (και πολύ σύντομα στην Θεσσαλονίκη) το δίκτυο των ιδιωτικών ιατρείων είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με την DIAL CARE μέσω της σύγχρονης διαδικτυακής εφαρμογής DC-DAM (DIAL CARE - Doctor Appointment Management), η οποία δίνει την δυνατότητα του άμεσου προγραμματισμού ενός ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις την ώρα και ημέρα που επιθυμεί ο αποδέκτης της συγκεκριμένης υπηρεσίας,  αλλά και την άμεση ενημέρωση/έγκριση των ιατρών για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων στα ιατρεία.