Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων

Το πανελλαδικό δίκτυο διαγνωστικών κέντρων καλύπτει πλήρως την Αττική και την Θεσσαλονίκη καθώς και τις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας.
Τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα έχουν επιλεγεί με κριτήρια που έχουν σχέση με :

  • την δυνατότητα πραγματοποίησης του συνόλου των διαγνωστικών εξετάσεων (εργαστηριακές και απεικονιστικές),
  • τον εξοπλισμό που διαθέτουν για την πραγματοποίηση των εξετάσεων καθώς και την εμπειρία των συνεργαζομένων μικροβιολόγων και τεχνολόγων, και
  • την γεωγραφική θέση και την προσβασιμότητα για την εξυπηρέτηση των πελατών της DIAL CARE

Σε πρωτεύουσες νομών που δεν διαθέτουν καθετοποιημένα διαγνωστικά κέντρα (δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των διαγνωστικών εξετάσεων), η συνεργασία γίνεται με δύο διαγνωστικά κέντρα, ένα για την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων και ένα για την διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων.
Το σύνολο των συνεργαζομένων διαγνωστικών κέντρων συνεργάζεται με τον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ( ΕΟΠΥΥ) και ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες επικοινωνίας με την DIAL CARE για την συντομότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.